Custom image
Upravni odbor 
   
Predsjednik Dario Kedmenec
Dopredsjednik Josip Kraus
Rizničar Milan Horvat
Tajnik Josip Dizdar
Predsjednik natjecateljske komisije Jadranko Mandić
Predsjednik strukovnog odbora Goran Gusak
   
Natjecateljska komisija 
   
Predsjednik Jadranko Mandić
Član Štefelić Željko
Član Kos Miroslav
Član za Tipes Herceg Ante
Član Perić Ivan
   
   
Nadzorni odbor 
   
Predsjednik Vinko Luš
Član Hodak Zvonko
Član Švitek Boris
   
   
Stegovna komisija 
   
Predsjednik Cipar Vladimir
Član Banović Božo
Član Kosir Branko
   
   
Komisija za unapređenje i promidžbu 
   
Predsjednik  
Član  
Član  
.