Custom image

Postavljen je poredak mladih golubova sa bolje liste i obrazac 4 za mlade golubove.

.