Custom image

Postavljene su ispravljene zonska i kamionska liste, te ekipni poredak LUK-a.

.