Custom image

Postavljene su liste treče trke mladih golubova. U nacionalnim rezultatima dodane su liste za kategorija godišnjak i stari golub.

.