Custom image

NACIONALNI POREDAK STARIH GOLUBOVA 2024. godine

REZULTATI BOLJE LISTE NACIONALNI REZULTATI
KRATKE POJEDINAČNO  KRATKE POJEDINAČNO
KRATKE EKIPNO  KRATKE EKIPNO
SREDNJE POJEDINAČNO  SREDNJE POJEDINAČNO
SREDNJE EKIPNO  SREDNJE EKIPNO
DUGE POJEDINAČNO  DUGE POJEDINAČNO
DUGE EKIPNO  DUGE EKIPNO
AS GOLUB 10pl POJEDINAČNO  AS-GOLUB POJEDINAČNO
AS GOLUB 10pl TIMOVI  AS-GOLUB EKIPNO
ALL-ROUND POJEDINAČNO  MARATON
ALL-ROUND EKIPNO   
MARATON POJEDINAČNO  
MARATON EKIPNO  
GODIŠNJAK   
STARI GOLUB   
Golubovi > 12.000 km   
Golubovi > 15.000 km   
Golubovi > 20.000 km  
.