Custom image

NACIONALNI POREDAK STARIH GOLUBOVA 2022. godine

REZULTATI BOLJE LISTE NACIONALNI REZULTATI
KRATKE POJEDINAČNO KRATKE POJEDINAČNO
KRATKE EKIPNO KRATKE EKIPNO
SREDNJE POJEDINAČNO SREDNJE POJEDINAČNO
SREDNJE EKIPNO SREDNJE EKIPNO
DUGE POJEDINAČNO DUGE POJEDINAČNO
DUGE EKIPNO DUGE EKIPNO
AS GOLUB 10pl POJEDINAČNO AS-GOLUB POJEDINAČNO
AS GOLUB 10pl TIMOVI AS-GOLUB EKIPNO
ALL-ROUND POJEDINAČNO MARATON
ALL-ROUND EKIPNO  
MARATON POJEDINAČNO  
MARATON EKIPNO  
GODIŠNJAK  
STARI GOLUB  
Golubovi > 12.000 km  
Golubovi > 15.000 km  
Golubovi > 20.000 km  
.