Custom image

NACIONALNI POREDAK STARIH GOLUBOVA 2021. godine

REZULTATI BOLJE LISTE NACIONALNI REZULTATI
KRATKE POJEDINAČNO  KRATKE POJEDINAČNO
KRATKE EKIPNO  KRATKE EKIPNO
SREDNJE POJEDINAČNO SREDNJE POJEDINAČNO
SREDNJE EKIPNO SREDNJE EKIPNO
DUGE POJEDINAČNO DUGE POJEDINAČNO
DUGE EKIPNO DUGE EKIPNO
AS GOLUB 10pl POJEDINAČNO AS-GOLUB POJEDINAČNO
AS GOLUB 10pl TIMOVI AS-GOLUB EKIPNO
ALL-ROUND POJEDINAČNO  MARATON
ALL-ROUND EKIPNO   
MARATON POJEDINAČNO  
MARATON EKIPNO  
GODIŠNJAK  
STARI GOLUB  
Golubovi > 12.000 km  
Golubovi > 15.000 km  
Golubovi > 20.000 km  
.