Custom image

E-mail od Berend Ruwen [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

Dragi uzgajivači golubova pismonoša,

Ponekad svemu mora doći kraj ...

 
...sada nakon više od 60 uspješnih godina, odlučio sam odustati od sportskih utrka golubova pismonoša.
Bilo je mnogo uspona i padova, a posebno dobrih rezultata kojih se rado sjećam.
Klub International Ruwen je samo jedan primjer tih dobrih uspomena.
 
Želim prodati moje golubove i nadam se da ću kroz ovu prodaju pomoći drugim uzgajivačima kako bi došli do istog uspjeha. Moj moto je uvijek bio: "Što bolja kvaliteta i rezultati!"
 
Svi ponuđeni golubovi nisu stariji od 8 godina, kako bi se osiguralo što je moguće bolje razmnožavanje.
 
S mojim golubovima imao sam veliki uspjeh. To je treća, pa čak i četvrta generacija.
Djeca iz osnovnog para, moj zlatni uzgojni par 1570x4791, 2. As golub, 1. As golub
Njemačke, su postigli vrlo uspješno rezultate za njihove vlasnike.
 
Svjetski poznati uzgajivači golubova imaju golubove iz Ruwena!
 

Molimo pronađite preliminarne fotografije očiju i rodovnica, te ostale informacija kao i roditelje golubova u
 
                                   www.ruwen-nordhorn.de
 
 
Kliknite sljedeće linkove zapregled svih aukcija ponuđenih golubova:
 
 
1. Aukcija uživo 20. listopada u Löhne / Njemačka / Wstf
 
2. Internet aukcija 4.-16. studenog - Amazing Wings
 
3. Internet aukcija 17.-30. studenog - Amazing Wings
 
4. Internet aukcija 15.-21. prosinca - Internet Taubenschlag
 
 
 
Aukcija ćete naći na:
 
1. Aukcija uživo - 20. listopad 2013 u Löhne / Njemačka
2. Internet aukcija 4. do 16. studenog 2013 www.amazing-wings.com
3. Internet aukcija 17. do 30. studenog 2013 www.amazing-wings.com
4. Internet aukcija 15. do 21. prosinca 2013 na www.internet-taubenschlag.de

Provjerite - to je vrijedno toga!
 
 Sretno u sljedećoj sezoni!
 
Iskreno Vaš,
 
 
Berend Ruwen

 

 


Originalni tekst poruke:

 

Dear pigeon fancier pigeon fancier, 

sometimes everything must come to an end...

 
...now after more than 60 successful years, I decided to give up the sport of pigeon racing.
There were many ups and downs and especially good results, which I like to remember back.
The international Ruwen club is just one example of these good memories.
 
 
I now want to sell my complete inventory pigeons and I hope that through this sale I
can help other breeders to come to the same success. My motto has always been: "Performance Counts!"
 
All offered pigeons are not older than 8 years, to ensure as far as possible fertilization.
 
With my pigeons I have had great success. This in third and even fourth generation.
Children of the base pair, my golden breeding pair 1570x4791, 2nd Ace pigeon 1st Ace Pigeon
Germany have proven to be very successful achievement for the listed breeders.
 
World famous pigeon fancier breeding with Ruwen pigeons!
 
Please find preliminary Photos of the deaf, as well as eye photographs, and pedigrees, other preliminary info and parents of pigeons under
 
 
 
" href="http://www.ruwen-nordhorn.de">www.ruwen-nordhorn.de
 
 
Click the following links to get an overview for all auction and their offered pigeons:
 
 
" href="http://www.ruwen-nordhorn.de/id.php?link=auk_lo">1. Live auction October 20th in Löhne/Germany/Wstf
 
" href="http://www.ruwen-nordhorn.de/id.php?link=auk_aw">2. Internet auction November 4th - 16th - Amazing Wings
 
" href="http://www.ruwen-nordhorn.de/id.php?link=auk_aw_2">3. Internet auction November 17th - 30th - Amazing Wings
 
" href="http://www.ruwen-nordhorn.de/id.php?link=auk_it">4. Internet auction December 15th - 21st - Internet Taubenschlag
 
 
 
The auction you will find:
 
1. Live auction - October 20th 2013 in Löhne/Germany
2. Internet Auction November 4th till 16th 2013 on " href="http://www.amazing-wings.com">www.amazing-wings.com
3. Internet auction November 17th till 30th 2013 on " href="http://www.amazing-wings.com">www.amazing-wings.com
4. Internet auction December 15th till 21st on " href="http://www.internet-taubenschlag.de">www.internet-taubenschlag.de
 
 
Check it out - It's worth it!
 
 
Good luck for next season!
 
Your sincerely,
 
 
Berend Ruwen
.